Plaćanje na rate |
+385 99 6082 516 +385 99 3081 833

Pravila privatnosti


O PRAVILIMA PRIVATNOSTI
 
Jamčimo za sigurnost svih vaših podataka.
Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, REVERTO d.o.o., Obrov 10, 21 000 Split, Hrvatska, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060246911, osobni identifikacijski broj (OIB): 17022837073 (u daljnjem tekstu: REVERTO), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradio je Pravila privatnosti.
 
Ova Pravila o privatnosti ("pravila") objašnjavaju kako REVERTO prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su REVERTU dostupni korištenjem web stranice: www.aldoshoes.com.hr.
 
Pravila privatnosti temelje se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.
 
Pravila privatnosti primjenjuje su na sve usluge koje nudi REVERTO, pri čemu je cilj pravila na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti REVERTU sa zahtjevom za izmjenom ili dopunom i/ili ažuriranjem podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.
 
REVERTO je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, REVERTO je "voditelj obrade", odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.
 
REVERTO kao pružatelj usluga web stranice www.aldoshoes.com.hr zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.
 
Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:
 
REVERTO d.o.o.
Obrov 10
21000 Split
OIB: 17022837073
 
Službenika za zaštitu podataka možete dobiti na:   gdpr@reverto.hr
 

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

 
 
Vaše osobne podatke prikupljamo kada je to potrebno za ostvarivanje vaših potrošačkih potreba ili za potrebe našeg poslovanja:
 
 1. prilikom vaše registracije REVERTO će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, e-mail adresa,
 2. u trenutku kada pristupite stranici www.aldoshoes.com.hr prikupit ćemo i vašu IP adresu koja se, također, smatra osobnim podatkom,
 3. kupac odnosno korisnik naše stranice unosom svojih osobnih podataka nakon registracije, a u slučaju kupnje sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i narudžbu usluga po izboru kupca  na www.aldoshoes.com.hr. Obrada vaših osobnih podataka u potonjem slučaju nužna je za izvršavanje ugovora u kojem ste kao kupac odnosno korisnik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Za kupnju su svakako nužni podaci o vašem imenu, prezimenu, adresi (mjestu življenja), državi, broju telefona, e-mail adresi, načinu plaćanja (IBAN), adresi dostave,
 4. prilikom registracije osobe za korisnika odnosno primatelja newslettera ili drugih obavijesti o našim proizvodima i akcijama. Kao voditelj obrade od vas ćemo zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) kao što je e-mail adresa, ime, prezime i broj telefona (potonje tri vrste podataka označene su kao opcionalne). Pravna osnova za obradu vaših podataka je privola. Dakle, korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o našim proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na stranici www.aldoshoes.com.hr daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka gdpr@reverto.hr,
 5. situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Možemo prikupljati informacije o klikovima i vašem pristupu stranici www.aldoshoes.com.hr koje su vam prikazane,
 6. kada kupite naš proizvod radi izvršenja ugovora podatke o vašem imenu, prezimenu i adresi dostave podijelit ćemo s našim partnerima koji u naše ime i za naš račun vrše usluge dostave,
 7. kada kontaktirate službu za kupce odnosno korisnike i zatražite nas pomoć ili postavite neko pitanje kako bismo ostvarili neko od vaših prava zajamčenih važećim propisima,
 8. kada nam se obratite putem društvenih mreža prikupljamo podatke koje ste nam ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtjeva,
 9. kada tražite povrat proizvoda ili želite jednostrani raskid sklopljenog ugovora prikupljamo vaše ime, prezime, osobni identifikacijski broj, adresu, podatke o računu i iznosu kupnje, sve ovisno o odabranom načinu plaćanja,
 10. kada sudjelujete u našim nagradnim igrama obrađivat ćemo podatke ovisno o vrsti nagradne igre, a o čemu ćemo vas dodatno obavijestiti u samim pravilima nagradne igre. Podaci koji se mogu obrađivati su primjerice ime, prezime, adresa za slanje nagrade,
 11. kada nam postavite bilo kakav upit vezan uz našu ponudu obradit ćemo vaše kontakte i/ili druge podatke koje nam dostavljate prilikom slanja upita
 12. kada nam se obratite putem chatbota prikupljamo podatke koje ste nam ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtjeva.
 
 
REVERTO preporuča svim kupcima ili korisnicima stranice da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve. Upotrijebite lozinku od barem osam znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom svakih šest mjeseci).
 
Gore navedene određene kategorije vaših osobnih podataka prikupljamo ili na temelju privole koja vam je prikazana prilikom dolaska na www.aldoshoes.com.hr putem skočnog prozora, ili na temelju legitimnog interesa (primjerice u slučajevima kada se radi o kolačićima koji su nužni za funkcioniranje www.aldoshoes.com.hr ili kada vam već kao našem kupcu šaljemo neke zanimljive obavijesti ili/i ponude akcija) ili kako bismo izvršili svoje obveze koje proizlaze iz važećih propisa Republike Hrvatske.
 
Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: gdpr@reverto.hr, ili na adresu Obrov 10, 21 000 Split. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.
 
Molimo vas da obratite pažnju na obvezan obim podataka koji vas tražimo jer u slučaju da kupac odnosno korisnik ne pruži tražene informacije koje su određene kao obvezne da bi izvršili za vas traženu ili očekivanu aktivnost, nažalost, neće vam biti dopušteno uključivanje u istu, bez traženih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva. 
 
Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja
 
REVERTO u trenutku plaćanja na stranici www.aldoshoes.com.hr, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži od kupca podatke za aktivaciju procesa plaćanja. Prilikom plaćanja putem ugovorenih pružatelja usluge procesuiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornih partnera REVERTA kao Izvršitelja obrade ili Samostalnih voditelja obrade osobnih podataka, doći će do dijeljenja vaših podataka.
 
U gore navedenu svrhu vaši osobni podaci kao kupca (npr. ime i prezime kupca, adresa kupca, podaci s kartice kupca) su privremeno pohranjeni kod pružatelja usluga procesuiranja i naplate (Visa, Maestro i Mastercard kartice PBZ banke, Diners, Discover, DinaCard kartice Erste banke, Maestro, Mastercard i Visa karticama Zagrebačke banke) koji te podatke pohranjuje u skladu s najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesuiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „Nastavite kupovati“.   
 
Obrada podataka prilikom vršenja plaćanja je nužna kako bi se izvršile sve radnje koje prethode kupnji odnosno sklapanju ugovora s voditeljem obrade. Kada govorimo o pravnoj osnovi obrade podataka vezano uz pojedine vrste plaćanja odnosno pravne osobe koje pružaju spomenute usluge podaci o plaćanju poput imena, prezimena, šifre, iznosa, broja računa ili drugih transakcijskih kodova dijele se sa kartičnom kućom odnosno bankom odnosno trećom stranom putem koje se plaćanje vrši, a sve na zahtjev ispitanika koji samostalno odabire način plaćanja.
 
REVERTO ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesuiranja i naplate kartica.
 
REVERTO upozorava kupce da brinu o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.  
 
Dakle, da sažmemo sve navedeno, vaše osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas bilo da biste sklopili s nama ugovor, da bismo izvršili radnju na vaš zahtjev, kada naručite određene proizvode ili usluge ili ispunite određeni obrazac ili kada želite primati naš newsletter te biti naš registrirani korisnik.
 
Mi ne koristimo vaše osobne podatke u marketinške svrhe osim ako nam ne kažete da se s time slažete. Ako želite da vam pošaljemo detalje o našim proizvodima, uslugama, ponudama i promocijama, molimo da se pretplatite na to tako da nam date privolu prilikom pretplate na newsletter.
 
Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti REVERTO i/ili naši pouzdani partneri.
 
 

Koje podatke i u koju svrhu prikupljamo direktno od vas?

 
Tipične kategorije podataka koje prikupljamo od korisnika su sljedeće: ime, adresa za plaćanje, adresa za dostavu, financijske informacije uključujući informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje pružite pri ispunjavanju obrazaca na web stranicama ili kada komunicirate s nama putem telefona ili e-pošte.
 
Vaše osobne podatke prikupljamo radi:
•              izvršenja usluge, ispunjenja ugovora ili drugog načina osiguranja pružanja tražene usluge
•              korištenja svih usluga na web stranici www.aldoshoes.com.hr
•              što učinkovitijeg odgovora na vaš upit i obradu vaših zahtjeva
•              statističke obrade podataka
•              slanja materijala, ponuda i kontaktiranja
•              poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga.

 
 
 

Kakva prava na privatnost imate?

 
Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od REVERTA zatražiti sljedeće:
 
 
 
   
 
 • da vam omogući pristup vašim osobnim podacima
 
 
 
REVERTO možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.
 
Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.
 
 
 
 • zatražiti ispravak pogrešnih podataka
 
Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.
 
 
 • zatražiti brisanje osobnih podataka
 
Možete tražiti od  REVERTA da zaustavi obradu ili čak brisanje Vaših osobnih podataka. Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, REVERTO bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.
 
 
 • Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti
 
Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.
 
 • podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke
 
Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju REVERTO smatra legitimnom.
 
 
 • zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)
 
Ukoliko se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od REVERTA prijenos podataka drugom vršitelju obrade.
 
 
Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku Pravila privatnosti.
 
Ukoliko smatrate da se vaša prava ne poštuju imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
 

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

 
Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.
 
Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider) koji se nalaze na području EU.
 
REVERTO će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Sve ovlaštene osobe potpisuju izjavu o povjerljivosti.
 
Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što REVERTO razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. REVERTO će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje REVERTO na čuvanje podataka (više pod ˝Koliko dugo će REVERTO zadržati vaše osobne podatke? ˝ ).
 
U slučaju da ste nam dali privolu (primjerice, pretplatili ste se na naš newsletter, odabrali određenu kategoriju kolačića na korištenje), vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.
 
Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće; ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.
 

Razmjenjuje li REVERTO podatke s trećim osobama?

 
Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim pravilima. O dijeljenju i prijenosu podataka uvijek ćemo vas obavijestiti.
 
REVERTO surađuje s drugim društvima. To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.
 
U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za REVERTO mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima na snazi u državama članicama Europske unije. U slučaju prijenosa podataka u SAD tražit ćemo vas dopuštenje s obzirom na posljedice presude ˝Schrems II˝ te proglašenje Privacy Shield-a nevaljanim. Također, ukoliko naš ugovorni partner ima sjedište u SAD-u revidirat ćemo postojeće ugovore te provjeriti sigurnosne standarde koje naš partner jamči kako bi osigurali zaštitu svih naših ispitanika sa najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija.
 
Svrhe u koje dijelimo podatke s našim pouzdanim partnerima su na primjer, potrebe marketinga, održavanja web mjesta www.aldoshoes.com.hr, oglašavanje, obrade plaćanja, isporuke (dostave) i druge usluge. Ti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.
 
Jednom godišnje radimo reviziju svih naših partnera kako bi znali da je zaštita vaših osobnih podataka i dalje na zahtijevanoj razini te da je u skladu sa važećim propisima.
 

Koliko dugo će REVERTO zadržati vaše osobne podatke?

 
REVERTO neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja, a najdulje na razdoblje od 3 godine, osim u iznimnim slučajevima kada je zakonom propisan duži rok čuvanja podataka (primjerice, podatke vezane uz jednostrani raskid ugovora i prigovore potrošača čuvat ćemo 1 godinu, podatke vezane uz ostvarivanje vaših prava za zaštitu privatnosti čuvat ćemo trajno, podatke vezane uz nagradne igre čuvat ćemo 5 godina, dok ćemo podatke o računima čuvati 11 godina).
 
Detaljnije o rokovima čuvanja podataka možete saznati kontaktirajući našeg službenika za zaštitu podataka.
 

Za što ćemo koristiti vaše podatke?

 
Možemo koristiti vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje naših zakonskih i drugih obveza prema vama, ali ponekad i za poboljšanje vašeg iskustva korištenja web stranice i sigurnosnih razloga.
 
Svrhe u koje koristimo vaše podatke opisane su ovim pravilima, a ukoliko se vaši podaci budu obrađivali u druge svrhe bit ćete obaviješteni prije provođenja takve (nove) obrade.
 
Newsletter
 
REVERTO vam želi poslati informacije o našim aktivnostima i novostima za koje bi mogli biti zainteresirani. Imajte na umu da u svakom trenutku možete odustati od primanja istih koristeći se svojim pravima navedenim u ovim pravilima. Za prijavu na newsletter REVERTO prikuplja i obrađuje: e-mail adresa.
 
Videonadzor
 
REVERTO u svojim poslovnicama i na adresi sjedišta društva koristi sustav videonadzora. Na ulazu u perimetar snimanja kao voditelj obrade REVERTO će vas obavijestiti o snimanju. Sustavom videonadzora obrađuju se podaci kao što je vaša fizionomija, kretanje, boja kose, boja očiju. Sustav videonadzora koristi se radi zaštite imovine i sigurnosti kako radnika tako i drugih koji posjećuju naše poslovnice, a snimke se čuvaju u maksimalnom trajanju do 6 mjeseci. Pravni osnov obrade u odnosu na posjetitelje je legitiman interes, dok je u odnosu na naše radnike izvršenje obveza koje proizlaze iz propisa o zaštiti o radu.
 

 

Kolačići

 
Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, REVERTO koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići".
 
Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.
 
Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.
 

Druge web stranice

 
Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje REVERTO prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.aldoshoes.com.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.
 
REVERTO nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.
 
REVERTO prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Instagram i YouTube. REVERTO odnosno odgovorne osobe imenovane od strane REVERTA imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, REVERTO ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.
 
REVERTO koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, Instagram-a i YouTube-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:
   
FACEBOOK ONLINE https://www.facebook.com/policy.php
 
YOUTUBE ONLINE
 
https://policies.google.com/privacy?hl=hr
 
INSTAGRAM ONLINE
 
https://help.instagram.com/519522125107875
 
U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, YouTube-a i/ili Instagram-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:
 
 
ZA FACEBOOK:
FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska
 
 
Kontakt službenika za zaštitu podataka:
 
https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
 
Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.
 
 
ZA YOUTUBE:
Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Irska
 
 
Kontakt službenika za zaštitu podataka:
 
 
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
 
Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Youtube, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.
 
 
 
ZA INSTAGRAM:
FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska
 
 
Kontakt službenika za zaštitu podataka:
 
https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
 
Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.
 
 
 

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

 
Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.
 
REVERTO zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.
 

 
{{item.FinalPriceToPay_print}}
{{item.Mpc_print}} {{item.MpcCards_print}}
Još samo {{(freeDeliveryDifference).toFixed(2)}} € | {{(freeDeliveryDifference*euro).toFixed(2)}} kn do besplatne dostave na adresu ili odaberite preuzimanje u poslovnici.
Ostvarena besplatna dostava!
{{basket.responseMsg}}
 
Dostava: {{formatNumber(standardDeliveryPrice, 2)}} € | {{formatNumber(standardDeliveryPrice*euro, 2)}} kn
Ukupno:  {{formatNumber(basket.totalPriceNum + standardDeliveryPrice, 2)}} € | {{formatNumber((basket.totalPriceNum + standardDeliveryPrice)*euro, 2)}} kn
-{{poslovnicaDiscountPercent}}% za preuzimanje u poslovnici!