Plaćanje na rate |
+385 99 6082 516 +385 99 3081 833

Opći uvjeti poslovanja


OPĆI UVJETI POSLOVANJA I KORIŠTENJA WEBSHOPA REVERTO D.O.O.

Opće informacije:
Reverto d.o.o.
Obrov 10,
21000 Split
Oib. 17022837073

1. OPĆE ODREDBE
1.1. Tvrtka REVERTO d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni aldoshoes.com.hr, na World Wide Web mreži Interneta. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.
1.2. U okviru REVERTO D.O.O. Internet stranice, REVERTO d.o.o. daje uslugu trgovinskog zastupanja u pravnom poslu prodaje robe između korisnika Internet usluge REVERTO d.o.o. i to Prodavatelja i Kupca, te organizira transport predmeta prodaje.

2. ODGOVORNOST REVERTO D.O.O. WEBSHOPA
2.1. Ove Opće uvjete poslovanja i korištenja kao i Izjavu o povjerljivosti REVERTO d.o.o. webshop-a korisnik prihvaća prilikom posebne registracije na REVERTO d.o.o. webshopu elektronskim putem što je preduvjet sudjelovanja na REVERTO d.o.o. webshopu. Tom prilikom svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se REVERTO d.o.o. odnositi sukladno Izjavi o povjerljivosti koja je objavljena na Internet stranici REVERTO d.o.o. REVERTO d.o.o. poziva korisnika da pročita ove Opće uvjete poslovanja REVERTO d.o.o. webshop-a te Izjavu o povjerljivosti jer će se ta pravila primjenjivati za korištenje usluga REVERTO d.o.o. . webshop-a kao i u slučaju eventualnog nesporazuma.
2.2. Korisnicima usluga koje pruža REVERTO d.o.o. webshop smatraju se registrirani korisnici i kupci koji su izvršili narudžbu putem webshopra reverto.hr.
2.3. Korisnik izričito prihvaća da REVERTO d.o.o. ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
2.4. REVERTO d.o.o. nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost stranice aldoshoes.com.hr ili bilo koje njegove platforme, niti za djelomični ili totalni prekid rada ili pogrešnog rada.
2.5. aldoshoes.com.hr stranica može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema više sile.
2.6. REVERTO d.o.o. webshop zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.
2.7. REVERTO d.o.o. nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja REVERTO d.o.o. webshop, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.
2.8. REVERTO d.o.o. ne garantira za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za točnost na taj način unošenih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili osobnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke.
2.9. REVERTO d.o.o. Internet stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti REVERTO d.o.o. na e-mail adresu info.aldo@reverto.hr.
2.10. REVERTO d.o.o. webshop ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede ničija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite REVERTO d.o.o. na e-mail adresu info.aldo@reverto.hr.
2.11. REVERTO D.O.O. webshop zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su neaktivni dulje vremena kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima REVERTO d.o.o. ili zakonskim kriterijima neprihvatljivi za objavu.
2.12. Odnosi na REVERTO d.o.o. webshop odvijaju se između Prodavatelja i Kupca (registrirani korisnici aldoshoes.com.hr Internet stranice REVERTO d.o.o. webshop-a) uz trgovinsko zastupanje REVERTO d.o.o. putem REVERTO d.o.o. internet stranice. Prodavatelj i Kupac mogu biti pravne i fizičke osobe. Izdavanje računa, odnosno sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe obvezuje sukladno zakonu Prodavatelja te ne spada u obvezu trgovinskog zastupnika.
2.13. Ukoliko nastane odnos između Prodavatelja i Kupca koji je evidentiran na REVERTO d.o.o. Internet stranici, REVERTO d.o.o. s pozicije trgovinskog zastupnika ispunit će svoje obveze iz ugovora i ovih Općih uvjeta poslovanja.

3. OVLAŠTENJA REVERTO D.O.O. WEBSHOPA
3.1. REVERTO d.o.o. nije dužan provjeravati niti na bilo koji način kontrolirati ponašanje korisnika REVERTO d.o.o. webshopa, ali može ako to procjeni potrebnim.
3.2. Zasnivanjem članstva, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, primjene posljedice definirane u ovim Općim uvjetima poslovanja.
3.2.1. REVERTO d.o.o. webshop zadržava pravo da izbriše ponude tekst, slike, ili bilo koji drugi materijal sa REVERTO d.o.o. webshopa u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smještene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude sa neuobičajeno niskim cijenama, ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se protive svrsi REVERTO d.o.o. webshop-a, na ponude kojima se vrši, ili se na bilo koji način povezane sa izvršenjem kaznenih djela ili slično.
3.2.2. Povodom brisanja, ni član, niti bilo koja treća osoba ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema REVERTO d.o.o. zbog navedenog brisanja.
3.2.3. REVERTO d.o.o. webshop također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.
3.2.4. REVERTO d.o.o. zadržava pravo da obriše takve ponude bez prethodnog obavještenja.

4. DOSTAVA
4.1. Na REVERTO d.o.o. webshopu dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao REVERTO d.o.o. na cijelom teritoriju Hrvatske.
4.2. U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu na REVERTO d.o.o. webshop prima obavijest i račun putem e-maila.
4.3. Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe.
4.4. Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju, kovčeg i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.
4.5. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi.


5. REKLAMACIJE
5.1. Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14.), kupac ima pravo na prigovor potrošača ili reklamaciju za proizvode kupljene putem webshopa aldoshoes.com.hr u zakonskom roku Obrazac za prigovor/reklamaciju potrošača dostupan je OVDJE.
5.2. Prigovor ili reklamacija se može ostvariti popunjavanjem Obrasca dostupnog na linku gore i slanjem istog poštom na adresu Reverto d.o.o., Put brodarice 6, 21000 Split, ili putem elektroničke pošte slanjem e-maila s popunjenim obrascem na reklamacije@reverto.hr. Također, pravo na prigovor/reklamaciju može biti ostvareno i slanjem bilo kojeg drugog dokumenta u kojem se opisuje prigovor potrošača na adresu ili e-mail naveden u ovoj točki.
5.3. Reklamacija će se smatrati valjanom ako se pregledom proizvoda i, ukoliko je potrebno, dodatnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.
5.4. Reverto d.o.o. se obvezuje u roku od 15 dana pisanim putem odgovoriti na prigovor, odnosno reklamaciju kupca.
5.5. Ukoliko se ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko se prigovor potrošača odbije, kupac koji je uputio prigovor snosit će trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na kućnu adresu kupca.
5.6. Ukoliko se ustanovi da je reklamacija pravovaljana, Reverto d.o.o. se kupcu obavezuje zamijeniti proizvod za istovjetni bez nedostataka ili vratiti cjelokupan iznos za koji je proizvod kupljen.

6. POVRAT SREDSTAVA
6.1. Nakon preuzimanja robe kupac može u roku od 14 dana vratiti preuzetu robu prodavatelju pod slijedećim uvjetima:
6.1.1. Ako vraća nenošen, odnosno nekorišten proizvod u originalnoj ambalaži i s pričvršćenim originalnim etiketama, prodavatelj će mu vratiti čitavu uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod.
6.1.2. Proizvod koji je oštećen ili korišten nakon preuzimanja od strane kupca prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.
6.1.3. Proizvod koji nema svu pripadajuću dokumentaciju koja je bila na proizvodu nakon preuzimanja od strane kupca, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.
6.2. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena, u roku od 14 dana od odobrenja povrata sredstava.
6.3. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni. a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta. Obrazac za raskid ugovora dostupan je za preuzimanje u rubrici „Povrati“.
6.4. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke, tj. datuma preuzimanja pošiljke.ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE
REVERTO d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima.
REVERTO d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. REVERTO d.o.o. odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako REVERTO d.o.o. ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. REVERTO d.o.o. ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

MATERIJALNI NEDOSTATAK POSTOJI:
– ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
– ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata REVERTO d.o.o. ili mu je morala biti poznata,
– ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
– kad je REVERTO d.o.o. predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
– ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave REVERTO d.o.o, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
– Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako REVERTO d.o.o. nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Nedostatak na proizvodu, ako je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka. Ako se nedostatak na proizvodu pojavi u roku od 12 mjeseci od dana kupnje, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se nedostatak na proizvodu pojavi nakon 12 mjeseci od dana kupnje, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana kupnje, troškove vještačenja snosi trgovac ili kupac, ovisno o rezultatu vještačenja.

REVERTO d.o.o. ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. REVERTO d.o.o. odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.

Prigovor također možete poslati:

a. putem pošte, na adresu: Reverto d.o.o., Put brodarice 6, 21 000 Split

b. putem elektroničke pošte, na e-mail adresu: info.aldo@reverto.hr

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
Prigovor mora sadržavati ime i prezime podnositelja prigovora, adresu za dostavu odgovora i datum podnošenja prigovora.

Obrazac za prigovor dostupan je na aldoshoes.com.hr na stranici Prigovor potrošača – Reklamacije

Ako kao kupac smatrate da su vaša prava povrijeđena, svoje pritužbe možete nam uputiti putem e-mail adrese reklamacije@reverto.hr radi traženja izvansudske nagodbe.
U tom smislu, ako je kupnja od nas zaključena online putem naše web stranice, mi, u skladu s EU Uredbom br. 524/2013, obavještavamo vas da imate pravo tražiti rješavanje potrošačkog spora kod nas izvan suda, putem platforme za online rješavanje sporova koja je dostupna putem Internet adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/, a u skladu sa Zakonom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (Narodne novine, br. 121/16, 32/19) ili putem sljedećeg Alternativnog potrošačkog subjekta za rješavanje sporova:
1. Centar za posredovanje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, web adresa:
http://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-mirenju;
2. Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, web adresa:
http://www.hgk.hr/sud-casti-pri-hgk/o-sudu-casti

UVJETI DOSTAVE:
Naručenu robu dostavit ćemo na vašu adresu po izboru ekspresnom dostavom unutar 5 radnih dana od trenutka potvrde raspoloživosti naručenih artikala, osim ako dostavna služba nema propisan određeni raspored dostave koji se odnosi na vašu adresu. Trošak dostave na području Republike Hrvatske se ne naplaćuje ukoliko vaša narudžba prelazi ukupan iznos od 300,00 Kn. Za dostavu narudžbe manje od 300,00 kuna trošak se naplaćuje u iznosu od 35,00 kuna.
Dostava je moguća i u Sloveniju, a cijena dostave iznosi 96,00 kuna.

BESPLATNA DOSTAVA NA PRODAJNO MJESTO:
Za narudžbe plaćene kreditnim karticama moguća je besplatna dostava na željeno prodajno mjesto. Naručenu robu dostavit ćemo na prodajno mjesto ekspresnom dostavom unutar 5 radnih dana od trenutka potvrde raspoloživosti naručenih artikala. Obavijestit ćemo vas putem e-maila kada vaša narudžba stigne na prodajno mjesto i spremna je za isporuku. Narudžba s dostavom na prodajno mjesto može se preuzeti isključivo uz predočenje osobne iskaznice.
 
UVJETI PLAĆANJA:
Naručenu robu možete platiti pouzećem, općom uplatnicom (virmanom) ili karticom.


Plaćanje pouzećem:
Ako ste odabrali plaćanje pouzećem, nakon zaprimljene narudžbe te potvrde iste, pošiljku ćemo uputiti na vašu kontakt aadresu, a prilikom preuzimanja pošiljke od dostavljača, dužni ste platiti otkupninu u vrijednosti naručenih artikala s uračunatim PDV-om + iznosom troškova dostave. Međunarodna dostava ne podržava plaćanje pouzećem.

Plaćanje internet bankarstvom ili općom uplatnicom:
Kupac je dužan obaviti uplatu općom uplatnicom ili internet bankarstvom u roku od 24 sata od trenutka narudžbe te ćemo istu otpremiti nakon što banka provede nalog. U poziv na broj potrebno je navesti broj narudžbe, a plaćanje se vrši na IBAN HR8324070001500008887 otvorenom kod OTP banke.

Plaćanje virmanom (tvrtke):
Nakon obavljene narudžbe, a unutar 24h poslati ćemo vam ponudu putem email-a koji ste naznačili prilikom narudžbe. Naručenu robu plaćate po ponudi u roku od 24 sata, a po primitku uplate naručena roba biti će poslana na vašu adresu.
 

Plaćanje kreditnim karticama:
Plaćanje kreditnim karticama moguće je jednokratno ili obročno (PBZ Premiumvisa, Diners, Mastercard) za iznose iznad 500 kuna. 
Na stranici WSPaya odaberite vrstu kreditne kartice kojom plaćate i unesite tražene podatke. Kad potvrdite kupnju, vidjeti ćete potvrdu o svojoj narudžbi koja će biti poslana na vašu e-mail adresu. Koristimo se sustavom predautorizacije kreditnih kartica: dok ne ustvrdimo da je naručeni proizvod raspoloživ, transkacija neće biti provedena, ali će sredstva na Vašoj kartici biti "rezervirana", do potvrde ili otkazivanja transakcije. WSPay sustav poslat će vam potvrdu na e-mail o autorizaciji vaše kartice za navedeni iznos. Radi vaše zaštite WSPay sustav ne dopušta nam naplatu većeg iznosa od autoriziranog niti uvid u broj vaše kreditne kartice.


SIGURNOST PLAĆANJA:
WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka


Uvjeti korištenja:
Molimo Vas da pozorno pročitate uvjete korištenja prije korištenja aldoshoes.com.hr internet stranice na bilo koji način.

Usluge internetske trgovine REVERTO d.o.o. mogu se koristiti sedam dana tjedno, 24 sata na dan.

Kupac možete postati ukoliko ste punoljetna osoba, starija od 18 godina, i ukoliko prihvaćate naše ovdje navedene uvjete korištenja, opće uvjete poslovanja i uvjete kupnje koji su dostupni neposredno prije završetka kupnje.

Kupac je svaka osoba koja elektronički naruči proizvod.

Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja naruči proizvod/e prihvaćanjem ponude koja mu se izdaje u elektroničkom ili pisanom obliku, te izvrši plaćanje u punom iznosu koji se od njega traži u ponudi.

Kupac nije osoba koja samo zatraži informativnu ponudu putem reverto.hr internet stranice.

Cijene prikazane u Internet trgovini su maloprodajne cijene i izražene su u hrvatskoj valuti, u kunama.

Proces kupnje potrebno je završiti do kraja.

Narudžbom proizvoda putem Internet trgovine REVERTO d.o.o. prihvaćate uvjete kupnje koji su navedeni na Internet trgovini.

Tvrtka REVERTO d.o.o. obvezuje se poslovati u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

REVERTO d.o.o. zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako je kreditna/debitna kartica neispravna ili se ne može autorizirati.

REVERTO d.o.o. zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako postoji sumnja u prijevaru ako pri tome elektroničkom poštom ili telefonskim pozivom obavijesti kupca.

REVERTO d.o.o. zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako nije moguće kontaktirati kupca.

REVERTO d.o.o. zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako je adresa nepostojeća ili se iz danih podataka ne može dostaviti proizvod na tu adresu.

REVERTO d.o.o. ne odgovara za eventualnu štetu prouzročenu nerealiziranjem narudžbe.

Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda od strane REVERTO d.o.o. zbog toga što proizvod trenutno nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti od dobavljača, dužni smo kupca obavijestiti pismenim putem te kupac tada može odlučiti:

– želi li otkazati narudžbu i u tom slučaju naplata niti dostava neće biti realizirana;
– prihvatiti novi rok isporuke, ukoliko proizvod možemo naručiti od dobavljača i tada moramo kupca obavijestiti o očekivanom roku isporuke;
– ukoliko ne možemo identičan proizvod naručiti od dobavljača po identičnim uvjetima, tada možemo kupcu ponuditi zamjenski proizvod sličnih karakteristika, po tada važećoj cijeni za taj proizvod.

Službeni jezik komunikacije na reverto.hr je hrvatski književni jezik.

CIJENE

Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se REVERTO d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

AKCIJSKA PRODAJA

Tvrtka REVERTO d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka REVERTO d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na REVERTO d.o.o. webshop trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu REVERTO d.o.o. .. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Tvrtka REVERTO d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi u primjerenom roku izvršio isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da REVERTO d.o.o. nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će vas mailom (koji ste naveli kao kontakt e-mail) obavijestiti i ponuditi vam mogućnost kupnje bilo kojeg drugog proizvoda s REVERTO d.o.o. webshop trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Tvrtka REVERTO d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.
 
Zamjene:
U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni proizvodom, isti možete zamijeniti za bilo koji drugi proizvod ili vratiti u zamjenu za novac unutar 14 dana od primitka.
Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen, te računom ili drugim dokumentom kojim se dokazuje da je proizvod kupljen od tvrtke Reverto d.o.o.
Zahtjev za zamjenu možete predati putem e-maila info@reverto.hr, u kojem trebate navesti broj narudžbe, šifru ili opis artikla koji želite mijenjati i podatke o artiklu (šifru ili opis) za koji želite zamijeniti ranije naručeni proizvod.

Prva zamjena je besplatna.
Prilikom prve zamjene, mi naručujemo dostavnu službu na Vašu adresu, a na naš trošak. Za svaku sljedeću zamjenu iste narudžbe ili artikla troškove dostave snosi sami pošiljatelj, odnosno kupac.
 
Za robu preuzetu na odabranom prodajnom mjestu zamjene se vrše isključivo putem web shopa.
 
U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te Vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate nego da nas kontaktirate, kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i po potrebi poslali novu.
 
Raskid ugovora:
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor o kupnji proizvoda s tvrtkom Reverto d.o.o. ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora pronađite  niže u nastavku ovog teksta ili na stranici aldoshoes.com.hr u rubrici Raskid ugovora.

Povrat se može ostvariti popunjavanjem Obrasca dostupnog na linku gore te slanjem istoga putem elektroničke pošte na mail adresu info.aldo@reverto.hr.
Povrat se vrši tako da Vam, nakon zaprimljenog e-maila, naša služba za korisnike šalje podatke na koju adresu treba poslati paket te kada paket stigne na naše prodajno mjesto vršimo povrat sredstava.
 
Troškove povrata snosi sam pošiljatelj odnosno kupac.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste vi izvršili uplatu osim u slučaju plaćanja pouzećem, kada će novac biti vraćen na bankovni račun koji vi navedete kao račun za povrat sredstava.


Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen, te računom ili drugim dokumentom kojim dokazujete da je proizvod kupljen od tvrtke Reverto d.o.o.
 
Za robu preuzetu na odabranom prodajnom mjestu, povrati se mogu vršiti na željeno prodajno mjesto.

Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je poslati zahtjev putem elektroničke pošte na mail adresu info.aldo@reverto.hr te neoštećeni proizvod donijeti na željeno prodajno mjesto sa svom opremom i dokumentacijom s kojom je proizvod bio originalno isporučen, te računom ili drugim dokumentom kojim dokazujete da je proizvod kupljen od tvrtke Reverto d.o.o. 
Za vraćeni artikl ćete na prodajnom mjestu dobiti potvrdu.
 
Prilikom povrata artikla na prodajno mjesto, povrat sredstava nije moguće ostvariti na prodajnom mjestu, već se povrat vrši isključivo putem web shopa, odnosno na račun koji ste naveli na zahtjevu ili na kreditnu karticu kojom je kupnja izvršena.
 

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog novca izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.


Posebno napominjemo da ste odgovorni za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Prihvaćanjem ovih općih uvjeta, prihvatili ste i odredbe spomenutog pravilnika.
 
Prigovor potrošaća -reklamacije
Kupac ima pravo na prigovor ili reklamaciju za proizvode kupljene putem web shopa reverto.hr u zakonskom roku prema Zakonu o zaštiti potrošača. Obrazac za prigovor/reklamaciju potrošača dostupan je niže u nastavku ovog teksta.

Prigovor ili reklamacija se može ostvariti popunjavanjem Obrasca dostupnog niže ili na stranici Reverto d.o.o. u rubric Prigovor potrošaća- reklamacije te slanjem istoga putem elektroničke pošte na mail adresu reklamacije@reverto.hr.
Povrat se vrši tako da, nakon zaprimljenog e-maila i odobrene reklamacije, naša služba za korisnike šalje podatke na koju adresu treba poslati paket te kada paket stigne na naše prodajno mjesto vršimo povrat sredstava.
Troškove dostave reklamiranog proizvoda snosi Reverto d.o.o.
Reklamacija će se smatrati valjanom ako se pregledom proizvoda i, ukoliko je potrebno, dodatnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.

Reverto d.o.o. se obvezuje u roku od 15 dana pisanim putem odgovoriti na prigovor, odnosno reklamaciju kupca.

Ukoliko se ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko se prigovor potrošača odbije, kupac koji je uputio prigovor snosit će trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na kućnu adresu kupca.

Ukoliko se ustanovi da je reklamacija pravovaljana, Reverto d.o.o. se kupcu obavezuje zamijeniti proizvod za istovjetni bez nedostataka ili vratiti cjelokupan iznos za koji je proizvod kupljen.

Nedostatak na proizvodu, ako je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka. Ako se nedostatak na proizvodu pojavi u roku od 12 mjeseci od dana kupnje, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se nedostatak na proizvodu pojavi nakon 12 mjeseci od dana kupnje, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana kupnje, troškove vještačenja snosi trgovac ili kupac, ovisno o rezultatu vještačenja.


 
 
OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA
 
Kontakt tvrtke
Naziv : REVERTO d.o.o.
Sjedište : Obrov 10, 21 000 Split
Broj telefona: 099 6082 516
E-mail adresa: info.aldo@reverto.hr
 
Kontakt potrošača
Ime ­­­­­­­­­­­­­­­_______________________
Prezime ___________________
Adresa ____________________
Broj telefona ________________
e-mail ______________________
 
Ja, __________________________________ ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe _______________________,

naručene dana ___________________, primljene dana ________________. Broj narudžbe je______________ .
 
Datum_____________________________
PISANI PRIGOVOR

Kontakt tvrtke
Reverto d.o.o.

Sjedište: Obrov 10, 21 000 Split
Tel: 099 6082 516
e-mail: reklamacije@reverto.hr
 
 
IME I PREZIME POTROŠAČA ____________________________
ADRESA (ULICA I KUĆNI BROJ) __________________________
POŠTANSKI BROJ I MJESTO ____________________________
TEL/MOB/E-MAIL ______________________________________
U ___________ ,DANA ____________
 
                PISANI PRIGOVOR TRGOVCU/PRUŽATELJU USLUGE        
 
Sukladno članku 10., stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača upućujem vam pisani prigovor koji se odnosi na proizvod/uslugu _______________________________________________________ kupljen   dana ____________.           

Na navedeni proizvod/uslugu imam sljedeći prigovor: ________________________________________________________________________________________


Slijedom navedenog, molim Vas da izvršite popravak proizvoda/usluge. Ukoliko isti niste u mogućnosti popraviti, molim Vas da mi predate ispravan proizvod, odnosno izvršite povrat plaćene cijene. Na ovaj pisani prigovor dužni ste odgovoriti u roku od 15 dana od zaprimanja prigovora.  

S poštovanjem
                                                                                                            Potpis potrošača
{{item.FinalPriceToPay_print}}{{item.Mpc_print}}
 
Dostava
{{formatNumber(standardDeliveryPrice, 2)}} kn
 
Još samo {{(freeDeliveryDifference).toFixed(2) + ' kn'}} do besplatne dostave na adresu ili odaberite preuzimanje u poslovnici i ostvarite dodatan popust.
{{basket.responseMsg}}
Ukupno:  {{formatNumber(basket.totalPriceNum + standardDeliveryPrice, 2)}}
-{{poslovnicaDiscountPercent}}% za preuzimanje u poslovnici!