Plaćanje na rate |
+385 99 6082 516 +385 99 3081 833

Opći uvjeti poslovanja


OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Podaci o trgovcu
Reverto, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i nekretnine
Obrov 10, Split
OIB: 17022837073
MBS: 060246911
PDV ID: HR17022837073
IBAN (banka): HR8324070001500008887 (OTP banka Hrvatska d.d.)
Registrirano na Trgovačkom sudu u Splitu Tt-08/2034-2
Član društva: Davor Vugdelija
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna
Email: info.aldo@reverto.hr
Kontakt broj: 099 6082 516  ili 099 308 1833 
 
OPĆI UVJETI POSLOVANJA I KORIŠTENJA WEB SHOPA REVERTO d.o.o.

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Tvrtka REVERTO d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni aldoshoes.com.hr, na World Wide Web mreži Interneta. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.
1.2. U okviru REVERTO d.o.o. Internet stranice, REVERTO d.o.o. daje uslugu trgovinskog zastupanja u pravnom poslu prodaje robe između korisnika Internet usluge REVERTO d.o.o. i to Prodavatelja i Kupca, te organizira transport predmeta prodaje.
1.3. Prodaju robe putem ove web stranice pod nazivom aldoshoes.com.hr provodi Reverto d.o.o., Hrvatska tvrtka s registriranom adresom Obrov 10, Split, Hrvatska, s e-mail adresom info.aldo@reverto.hr , upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, matični broj MBS: 060246911 , matični broj OIB: 17022837073. Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice aldoshoes.com.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva i uredaba Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice aldoshoes.com.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu. Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.
1.4. Ovi Uvjeti predstavljaju i predugovornu obavijest na način kako je ista regulirana Zakonom o zaštiti potrošača i odnose se na korisnike web shopa. Korisnik je svaka osoba koja web stranicu „aldoshoes.com.hr“ koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.
1.5. Pravne osobe kao Kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.
1.6. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
1.7. Korisnici web shopa dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke i greške do kojih može doći zbog toga što Korisnik nije dao točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca.
1.8. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta korištenja, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj zbog čega se preporuča prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na internet stranici.
1.9. Radi otvorene prirode ove mrežne stranice i mogućnosti pogrešaka u pohrani i prijenosu digitalnih podataka ne jamčimo za točnost i sigurnost informacija koje se prenose ili prikupljaju putem ove internetske stranice, osim ako je izričito drukčije navedeno na ovoj mrežnoj stranici.
1.10. Ulažemo u razvoj procesa davanja recenzija. Ne prakticiramo niti potičemo podnošenje lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka, ili naručivanje od druge pravne ili fizičke osobe da ih podnese, ili pogrešno predstavljanje potrošačkih recenzija ili društvenih preporuka radi promocije proizvoda. Naše recenzije podliježu procesu provjere identiteta korisnika, te ulažemo napore da objavljene recenzije potječu od potrošača koji su proizvod doista koristili ili kupili. Na recenzije ostavljene putem Google i Facebook računa, nemamo utjecaj te ne možemo utjecati na njihove tehničke postavke u pogledu verifikacije identiteta korisnika koji daju recenzije.


2. ODGOVORNOST REVERTO D.O.O. WEB SHOPA

2.1. Ove Opće uvjete poslovanja i korištenja kao i Pravila privatnosti REVERTO d.o.o. web shopa korisnik prihvaća prilikom posebne registracije na REVERTO d.o.o. web shopu elektronskim putem što je preduvjet sudjelovanja na REVERTO d.o.o. web shopu. Tom prilikom svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se REVERTO d.o.o. odnositi sukladno Pravilima privatnosti objavljenim na Internet stranici REVERTO d.o.o. REVERTO d.o.o. poziva korisnika da pročita ove Opće uvjete poslovanja REVERTO d.o.o. web shopa te Pravila privatnosti jer će se ta pravila primjenjivati za korištenje usluga REVERTO d.o.o. . web shopa kao i u slučaju eventualnog nesporazuma.
2.2. Korisnicima usluga koje pruža REVERTO d.o.o. web shop smatraju se registrirani korisnici i kupci koji su izvršili narudžbu putem web shopa aldoshoes.com.hr.
2.3. Korisnik izričito prihvaća da REVERTO d.o.o. ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
2.4. REVERTO d.o.o. nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost stranice aldoshoes.com.hr ili bilo koje njegove platforme, niti za djelomični ili totalni prekid rada ili pogrešnog rada.
2.5. aldoshoes.com.hr stranica može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema više sile.
2.6. REVERTO d.o.o. webshop zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.
2.7. REVERTO d.o.o. nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja REVERTO d.o.o. webshop, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.
2.8. REVERTO d.o.o. ne garantira za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za točnost na taj način unošenih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili osobnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke.
2.9. REVERTO d.o.o. Internet stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti REVERTO d.o.o. na e-mail adresu info.aldo@reverto.hr.
2.10. REVERTO d.o.o. webshop ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede ničija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite REVERTO d.o.o. na e-mail adresu info.aldo@reverto.hr.
2.11. REVERTO D.O.O. webshop zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su neaktivni dulje vremena kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima REVERTO d.o.o. ili zakonskim kriterijima neprihvatljivi za objavu.
2.12. Odnosi na REVERTO d.o.o. webshop odvijaju se između Prodavatelja i Kupca (registrirani korisnici aldoshoes.com.hr Internet stranice REVERTO d.o.o. web shopa) uz trgovinsko zastupanje REVERTO d.o.o. putem REVERTO d.o.o. internet stranice. Prodavatelj i Kupac mogu biti pravne i fizičke osobe. Izdavanje računa, odnosno sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe obvezuje sukladno zakonu Prodavatelja te ne spada u obvezu trgovinskog zastupnika.
2.13. Ukoliko nastane odnos između Prodavatelja i Kupca koji je evidentiran na REVERTO d.o.o. Internet stranici, REVERTO d.o.o. s pozicije trgovinskog zastupnika ispunit će svoje obveze iz ugovora i ovih Općih uvjeta poslovanja.

3. OVLAŠTENJA REVERTO D.O.O. WEB SHOPA

3.1. REVERTO d.o.o. nije dužan provjeravati ni na bilo koji način kontrolirati ponašanje korisnika REVERTO d.o.o. web shopa, ali može ako to procjeni potrebnim.
3.2. Zasnivanjem članstva, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, primjene posljedice definirane u ovim Općim uvjetima poslovanja.
3.2.1. REVERTO d.o.o. web shop zadržava pravo da izbriše ponude tekst, slike, ili bilo koji drugi materijal sa REVERTO d.o.o. web shopa u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smještene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude sa neuobičajeno niskim cijenama, ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se protive svrsi REVERTO d.o.o. web shopa, na ponude kojima se vrši, ili se na bilo koji način povezane sa izvršenjem kaznenih djela ili slično.
3.2.2. Povodom brisanja, ni član, niti bilo koja treća osoba ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema REVERTO d.o.o. zbog navedenog brisanja.
3.2.3. REVERTO d.o.o. web shop također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.
3.2.4. REVERTO d.o.o. sadržava pravo da obriše takve ponude bez prethodnog obavještenja.

4. SKLAPANJE UGOVORA
4.1. Online kupnja može se ostvariti registracijom na za to predviđenom mjestu, pri čemu će Kupac unijeti podatke o e-mail adresi i adresi za dostavu. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke.
4.2. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i slično (prijava na newsletter).
4.3. Prije podnošenja narudžbe, potrebno je označiti polje „Slažem se s Uvjetima poslovanja i upoznat/a sam s time da narudžba uključuje obvezu plaćanja “
4.4. Prihvaćanje narudžbe proizvoda ovisi o dostupnosti. U skladu s tim, zadržavamo pravo u slučaju poteškoća vezanih uz dostavu proizvoda ili nedostatka artikala na skladištu, ponuditi vam zamjenski proizvod iste ili više kvalitete i vrijednosti. Ako ne želite naručiti zamjenski proizvod, vratit ćemo vam plaćeni iznos.
4.5. Molimo imajte na umu da je potrebno 1-2 radna dana za obradu narudžbe. Kada primite mail s potvrdom o dostupnosti Vaših artikala, Vaša će narudžba biti dostavljena u roku 5 radnih dana.
Nakon što ste završili narudžbu, unutar 30 minuta imate mogućnost napraviti preinake u istoj. 
4.6. Na Vaš mail poslat ćemo potvrdu s brojem narudžbe ubrzo nakon završetka kupnje. Ukoliko niste dobili potvrdu, provjerite i u Vašem „junk mail“ folderu. Ako unutar 24 sata od narudžbe niste primili potvrdu o narudžbi, slobodno nas kontaktirajte putem chata, maila ili telefonski i rado ćemo vam pomoći.
 
5. CIJENA I PLAĆANJE
5.1. Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u Eurima te je u istima sadržan pripadajući PDV. Prije plaćanja, vidljiv je iznos koji će se naplatiti, ovisno o odabranom načinu plaćanja.
5.2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti odrediti cijenu nižu od redovne za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja, a što obuhvaća, među ostalim, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će Kupcu biti naznačeno prije same kupovine.
5.3. Cijena proizvoda bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na našoj mrežnoj stranici, osim u slučaju očite pogreške. Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji ste naručili, obavijestit ćemo vas što je prije moguće i dati vam mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili otkazivanja narudžbe. Ako nismo u mogućnosti da vam se javimo, narudžba će se smatrati otkazanom, a svi plaćeni iznosi bit će vam nadoknađeni u cijelosti.
5.4.Naručenu robu možete platiti pouzećem, općom uplatnicom (virmanom) ili karticom.

PLAĆANJE POUZEĆEM
Ako ste odabrali plaćanje pouzećem, nakon zaprimljene narudžbe te potvrde iste, pošiljku ćemo uputiti na vašu kontakt adresu, a prilikom preuzimanja pošiljke od dostavljača, dužni ste platiti otkupninu u vrijednosti naručenih artikala s uračunatim PDV-om + iznosom troškova dostave. Međunarodna dostava ne podržava plaćanje pouzećem.

PLAĆANJE OPĆOM UPLATNICOM ILI INTERNET BANKARSTVOM
Kupac je dužan obaviti uplatu općom uplatnicom ili internet bankarstvom u roku od 24 sata od trenutka primanja potvrde o dostupnosti artikla te ćemo isti otpremiti nakon što banka provede nalog. U poziv na broj potrebno je navesti broj narudžbe, a plaćanje se vrši na IBAN HR8324070001500008887 otvoren kod OTP banke.

PLAĆANJE VIRMANOM (TVRTKE)
Nakon obavljene narudžbe, a unutar 24h poslat ćemo vam ponudu putem email-a koji ste naznačili prilikom narudžbe. Naručenu robu plaćate po ponudi u roku od 24 sata, a po primitku uplate naručena roba bit će poslana na vašu adresu.
 
PLAĆANJE KREDITNIM KARTICAMA
Plaćanje kreditnim karticama moguće je jednokratno (Visa, Maestro i Mastercard kartice PBZ banke, Diners, Discover, DinaCard, Mastercard, Maestro i VISA kartice Erste banke, Maestro, Mastercard i Visa kartice Zagrebačke banke, Mastercard, Maestro i Visa kartice OTP banke) ili obročno, 2-6 rata za Visa Premium, Visa Inspire, Maestro kartice PBZ banke, Diners, Maestro, Mastercard i VISA kartice Erste bake i grupacije MB+ kartica te 2-12 rata za Mastercard standard, Mastercard gold, Mastercard go!, Mastercard platinum, Visa Business i Visa Avenue Mall kartice Zagrebačke banke te Mastercard i Visa kreditnim kartice OTP banke, za iznose iznad 66,36 €. Na stranici WSPaya odaberite vrstu kreditne kartice kojom plaćate i unesite tražene podatke. Kad potvrdite kupnju, vidjet ćete potvrdu o svojoj narudžbi koja će biti poslana na vašu e-mail adresu. Koristimo se sustavom predautorizacije kreditnih kartica: dok ne ustvrdimo da je naručeni proizvod raspoloživ, transkacija neće biti provedena, ali će sredstva na Vašoj kartici biti "rezervirana", do potvrde ili otkazivanja transakcije. WSPay sustav poslat će vam potvrdu na e-mail o autorizaciji vaše kartice za navedeni iznos. Radi vaše zaštite WSPay sustav ne dopušta nam naplatu većeg iznosa od autoriziranog niti uvid u broj vaše kreditne kartice.

5.5. Za autorizaciju i naplatu kreditnih kartica koristimo WSPay sustav naplate. WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja.
WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima.
WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.
 
 
6. DOSTAVA I PREUZIMANJE

6.1. Na REVERTO d.o.o. web shopu dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao REVERTO d.o.o. na cijelom teritoriju Hrvatske.
6.2. U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu na REVERTO d.o.o. web shop prima obavijest i račun putem e-maila.
6.3. Svi proizvodi su zapakirani i zaštićeni tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Preporučamo otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode  s računom, a ako nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču.
6.4.Pri preuzimanju dostavljenih proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu. Potpisom potvrde o primitku pošiljke Kupac je potvrđuje da je primio neoštećen paket, odnosno smatra se da je Kupac pregledom pošiljke utvrdio da su preuzeti proizvodi bez oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovaraju proizvodima s računa.
6.5.U slučaju kada Kupac naručene i plaćene proizvode odbije preuzeti bez valjanog razloga, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca naknadu troškova manipulacije i transporta.
6.6. Nepreuzete pakete Prodavatelj ne čuva za Kupca te se ugovor nakon nepreuzimanja smatra raskinutim i novac koji je plaćen za proizvod će biti vraćen.
6.7. Naručenu robu dostavit ćemo na vašu adresu po izboru ekspresnom dostavom unutar 5 radnih dana od trenutka potvrde raspoloživosti naručenih artikala, osim ako dostavna služba nema propisan određeni raspored dostave koji se odnosi na vašu adresu. Trošak dostave na području Republike Hrvatske se ne naplaćuje ukoliko vaša narudžba prelazi ukupan iznos od 39,82€. Za dostavu narudžbe manje od 39,82€ trošak se naplaćuje u iznosu od 4,65€.
6.8. Za narudžbe plaćene kreditnim karticama moguća je besplatna dostava na željeno prodajno mjesto. Naručenu robu dostavit ćemo na prodajno mjesto ekspresnom dostavom unutar 5 radnih dana od trenutka potvrde raspoloživosti naručenih artikala. Obavijestit ćemo vas putem e-maila kada vaša narudžba stigne na prodajno mjesto i spremna je za isporuku. Narudžba s dostavom na prodajno mjesto može se preuzeti isključivo uz predočenje osobne iskaznice.

6.9. Cijene dostave za područja van Republike Hrvatske pogledajte u tablici:


 
Austrija 19,38€ Belgija 37,16€
BIH 87,10€ Bugarska 82,95€
Češka 32,35€ Danska 37,16€
Francuska 37,16€ Irska 37,16€
Italija 32,35€ Luxemburg 37,16€
Mađarska 12,77€ Nizozemska 37,16€
Njemačka 24,22€ Poljska 37,16€
Portugal 37,16€ Rumunjska 82,95€
Slovačka 32,35€ Slovenija 12,74€
Španjolska 37,16€ Švicarska 91,58€

7. ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE I REKLAMACIJE

7.1. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke Proizvoda, sukladno primjenjivim propisima. Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima te se na njega ne primjenjuju pravila iz ovog odjeljka.
7.2. Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje Proizvoda.
7.3. Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.
7.4. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od godine od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
7.5. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.
7.6. Nedostatak na proizvodu, ako je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka. Ako se nedostatak na proizvodu pojavi u roku od 12 mjeseci od dana kupnje, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se nedostatak na proizvodu pojavi nakon 12 mjeseci od dana kupnje, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana kupnje, troškove vještačenja snosi trgovac ili kupac, ovisno o rezultatu vještačenja.

7.7. Nedostatak postoji:
1.    ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
2.    ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna Kupcu i s kojom je Kupac upoznao Prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je Prodavatelj dao pristanak,
3.    ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili
4.    ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.
5.    ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
6.    ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je Prodavatelj stavio na raspolaganje Kupcu prije sklapanja ugovora,
7.    ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak Kupac može razumno očekivati,
8.    ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje Kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali Prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
9.    ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je Prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
10.  ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira Kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane Kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio Prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio Prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.
7.8. Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj  nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.


7.9. Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:
  • uklanjanje nedostatka,
  • predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
  • sniženje cijene.
7.10. Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor. Ako Prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi Prodavatelju da ugovor održava na snazi.
7.11. Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.
7.12. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo na prigovor potrošača ili reklamaciju za proizvode kupljene putem web shopa aldoshoes.com.hr u zakonskom roku Obrazac za prigovor/reklamaciju potrošača dostupan je OVDJE.
7.12. Prigovor ili reklamacija se može ostvariti popunjavanjem Obrasca dostupnog na linku gore i slanjem istog poštom na adresu Reverto d.o.o., Obrov 10, 21000 Split, putem elektroničke pošte slanjem e-maila s popunjenim obrascem na reklamacije@reverto.hr ili putem chatboota na stranici https:// aldoshoes.com.hr /. Također, pravo na prigovor/reklamaciju može biti ostvareno i slanjem bilo kojeg drugog dokumenta u kojem se opisuje prigovor potrošača na adresu, e-mail naveden u ovoj točki ili chatboot.
7.13. Reverto d.o.o. se obvezuje u roku od 15 dana pisanim putem odgovoriti na prigovor, odnosno reklamaciju kupca.
7.14. Ukoliko se ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko se prigovor potrošača odbije, kupac koji je uputio prigovor snosit će trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na kućnu adresu kupca.
7.15. Ako kao kupac smatrate da su vaša prava povrijeđena, svoje pritužbe možete nam uputiti putem e-mail adrese reklamacije@reverto.hr radi traženja izvansudske nagodbe. U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, ugovaraju nadležnost stvarno i mjesno nadležnog suda u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava. Mogu se koristiti i drugi mehanizmi izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pred drugim centrima za mirenje, koja se u okviru svoje nadležnosti, bave alternativnim rješavanjem potrošačkih sporova.
7.16. Diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme Europske komisije. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta Kupac može pristupiti putem poveznice:  
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

8. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID 

8.1. Kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor, bez navođenja razloga.
8.2. Kupac pritom nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:
- ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
- predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
- predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
- predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
- predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
- predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
- predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
- potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
- predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
- predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
- ugovor sklopljen na javnoj dražbi
- predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
- predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.
8.3. Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka. Kupac može Prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Korisnik izjavu može poslati poštom (na REVERTO d.o.o., Obrov 10, Split) ili elektroničkom poštom na info.aldo@reverto.hr, u kojoj je potrebno navesti: broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.
Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora pronađite  OVDJE.
Prodavatelj će dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora bez odgađanja, elektroničkom poštom.
8.4. Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove dostave, ako ih je bilo, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Prodavatelj zaprimi odluku Kupca o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je Kupac odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Prodavatelj može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.
8.5. Povrat se vrši tako da Vam, nakon zaprimljenog e-maila, naša služba za korisnike šalje podatke na koju adresu treba poslati paket te kada paket stigne na naše prodajno mjesto vršimo povrat sredstava. Kupac je dužan robu poslati na adresu, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Uz robu, potrebno je dostaviti dokaz da je roba kupljena od tvrtke REVERTO d.o.o.
8.6. Izravne troškove povrata robe Kupac mora snositi sam.
8.7. Molimo kupce da neoštećeni proizvod pošalju u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen, te računom ili drugim dokumentom kojim dokazujete da je proizvod kupljen od tvrtke REVERTO d.o.o.
8.8. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja Proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda. Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda isti može postupati s Proizvodom i pregledati ga isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji fizičkim poslovnicama. U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom.
8.9. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat prekomjernog rukovanja Proizvodom, Prodavatelj će procijeniti umanjenje vrijednosti Proizvoda uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja te će o tome izvijestiti Kupca.
8.10. Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Prodavatelju iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora.
8.11. Za robu preuzetu na odabranom prodajnom mjestu zamjene se vrše isključivo putem web shopa.

8.12. Za robu preuzetu na odabranom prodajnom mjestu, povrati se mogu vršiti na željeno prodajno mjesto.

8.13. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je poslati zahtjev putem elektroničke pošte na mail adresu info.aldo@reverto.hr te neoštećeni proizvod donijeti na željeno prodajno mjesto sa svom opremom i dokumentacijom s kojom je proizvod bio originalno isporučen, te računom ili drugim dokumentom kojim dokazujete da je proizvod kupljen od tvrtke Reverto d.o.o. 
Za vraćeni artikl ćete na prodajnom mjestu dobiti potvrdu.
8.14. Prilikom povrata artikla na prodajno mjesto, povrat sredstava nije moguće ostvariti na prodajnom mjestu, već se povrat vrši isključivo putem web shopa, odnosno na račun koji ste naveli na zahtjevu ili na kreditnu karticu kojom je kupnja izvršena.
 

 
{{item.FinalPriceToPay_print}}
{{item.Mpc_print}} {{item.MpcCards_print}}
Još samo {{(freeDeliveryDifference).toFixed(2)}} € do besplatne dostave na adresu ili odaberite preuzimanje u poslovnici.
Ostvarena besplatna dostava!
{{basket.responseMsg}}
 
Dostava: {{formatNumber(standardDeliveryPrice, 2)}} €
Ukupno:  {{formatNumber(basket.totalPriceNum + standardDeliveryPrice, 2)}} €
-{{poslovnicaDiscountPercent}}% za preuzimanje u poslovnici!